Category Archives: Research

Ước tính sinh khối rừng tự nhiên xã Hương Phú

Đầu năm có tin vui về bài báo của cả nhóm vừa được xuất bản. Sản phẩm là kết quả từ đề tài cao học của Ms. Yến hồi còn ở AIT (nay là NCS ở TU Dresden). Dr. Roland … Continue reading

Posted in Research

Business mindset in forest management

Spending much time on fieldwork and project assessment, I observed several concepts that were being misunderstood and thus may cause ineffective management or negatively impacts on forests in current situation of Vietnam. These are quite interesting topics and thus need … Continue reading

Posted in Author, Research

Đất và người

Đọc được bài phỏng vấn người nông dân Đoàn Văn Vươn. Lọc ra được nhiều điều suy ngẫm về chính sách đất đai, về quản trị tài nguyên… và trên hết là khâm phục ý chí nghị lực của anh … Continue reading

Posted in Luncead, QLTNTN

Học bổng PhD và MSc về ‘Forest transition’

Dự án ‘Forest transition in Vietnam’ đã được chính thức tài trợ. Trong gói kinh phí hỗ trợ dự án có 03 học bổng PhD (01 ở ĐH Lausanne – Thuỵ Sĩ, và 02 ở ĐH Huế). Học bổng ở … Continue reading

Posted in Projects, Research

Research project “Forest transition in Vietnam” granted

Hôm nay là ngày đặc biệt (15/2) với tin vui đến từ Lausanne (Thuỵ Sĩ): Dự án nghiên cứu về ‘chuyển tiếp rừng‘ ở Việt Nam đã được phê duyệt tài trợ trong chương trình R4D do hai  cơ quan … Continue reading

Posted in Author, QLRBV, Research

Hướng nghiên cứu sắp đến

Mấy hôm nay đang chịu áp lực hoàn tất đề án nghiên cứu với Thuỵ Sĩ. Đề án có tên là “Assessing the ‘nature’ of a ‘forest transition’ in Vietnam: ecosystem services and social-ecological resilience in locally managed forest landscapes” … Continue reading

Posted in Research

Nghiên cứu chuyển tiếp rừng (Forest transition – FT)

Tuần rồi bận rộn với các thầy từ ĐH Lausanne (UNIL) sang làm việc và khảo sát, viết đề cương dự án nghiên cứu về ‘forest transition’ (FT). Khái niệm này còn mới mẻ và mơ hồ, và do vậy … Continue reading

Posted in Research