Category Archives: Family

Hoa nhà đang nở

Cuối tuần mới có thời gian rảnh rỗi, nhìn lại mấy giò phong lan đang nở hoa thật đẹp. Thời gian rồi toàn đi hiện trường, thu thập đủ kiểu ảnh và tên loài trong khi không biết cây ở … Continue reading

Posted in Family, QLRBV | 3 Comments