Bài giảng QLRBV

Tải file bài giảng (bản thảo v1.0) ở đây

Các slides lên lớp:

Bộ Nguyên tắc và Tiêu chí FSC của tổ chức GFA áp dụng ở Việt Nam:

Advertisements