ANCT: Thu hát cho người

1- Đâu phải bởi mùa thu, 2- Mùa thu không trở lại, 3- Có phải em mùa thu Hà Nội, 4- Hà Nội đêm trở gió, 5- Nhớ mùa thu Hà Nội, 6- Thu hát cho người, 7- Hà Nội mùa lá bay, 8- Mùa thu cho em, 9- Mùa thu vàng, 10- Không còn mùa thu, 11- Gửi gió cho mây ngàn bay, 12- Nhìn những mùa thu đi, 13- Mùa thu, 14- Thu quyến rũ, 15- Thu ca, 16- Thu vàng, 17- Tiếc thu, 18- Mùa thu chết, 19- Hà Nội mùa thu, 20- Thu cuối

Những giọng ca vàng hát về mùa Thu: Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam, Thu Phương, Bằng Kiều, Trần Thu Hà, Tấn Minh, Quang Dũng.

(TroChoiVui – youtube)

About dungo

Work on forest and natural resource management aspects. Interested in nature, human-being, and socio-ecological systems, esp. how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Music. Bookmark the permalink.