ANCT: Vũ Khanh

1. Cô Láng Giềng – 2. Khúc Thụy Du – 3. Phượng Hồng – 4. Buồn Vương Màu Áo – 5. Mười Năm Tình Cũ – 6. Tình Khúc Buồn – 7. Đường Xưa Lối Cũ – 8. Áo Lụa Hà Đông – 9. Trên Đỉnh Mùa Đông – 10. Dù Tình Yêu Đã Mất – 11. Đố Ai – 12. LK: Em Hiền Như Masoeur, Trả Lại Em Yêu – 13. Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về – 14. Tưởng Niệm – 15. Bài Thánh Ca Buồn – 16. Nỗi Lòng Người Đi – 17. Kỷ Vật Cho Em – 18. Câu Chuyện Tình Yêu – 19. Niệm Khúc Cuối – 20. Khi Người Yêu Tôi Khóc – 21. Chuyện Buồn Tình Yêu – 22. Trở Về Cát Bụi – 23. Xuân Này Con Không Về.

(Nguồn: AmiTuoFo)

About dungo

Work on forest and natural resource management aspects. Interested in nature, human-being, and socio-ecological systems, esp. how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in Music. Bookmark the permalink.