Cáo buộc của Global Witness về HAGL

Có nhiều bài dịch hay quá nên post link lại đây tổng hợp sau ni làm chuyên đề nghiên cứu:

– Bài dịch của BS Hồ Hải ở đây

Nguyên văn thông cáo báo chí của Global Witness (PDF, 14/11/2013) về cáo buộc tập đoàn HAGL

– Toàn cảnh sự kiện: Báo cáo và phim phóng sự của GW về các Đại gia cao su (Rubber barrons) làm hồi tháng 5/2013 (có bản tóm lược tiếng Việt, Khmer, Lào, Đức, Anh).

– Báo The Economist đưa tin hồi tháng 5/2013

Bầu Đức doạ kiện Global Witness (BBC Vietnamese): bầu Đức phủ nhận các cáo buộc của GLobal Witness (có audio)

dzungo

About dungo

Work on forest and natural resource management aspects. Interested in nature, human-being, and socio-ecological systems, esp. how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in QLTNTN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s